BİYOGRAFİ 13 Yazı Mevcut
 • Arnavut asıllı Koca Kasım Ağa, devşirme olarak İstanbul’a getirildikten ve belirli devlet kademelerini geçtikten sonra hasbahçeye alındı. Mimarlığı Davud Ağadan öğrendi. Adı ilk defa 1597 yılında Dikilitaş yakınındaki Validesultan...

  23 Kasım 2012 0 706
 • Sultan İkinci Bâyezîd devri sadrâzamlarından. Arnavut asıllı devşirme olup, Müslüman olduktan sonra kâbiliyetli görüldüğünden Enderûn’a alınıp yetiştirildi. Fâtih Sultan Mehmed Han devrinde Anadolu Beylerbeyliği hizmetinde bulundu. 1472’de Karaman vâlisi...

  23 Kasım 2012 0 571
 • On yedinci asır Osmanlı sadrâzamı. Arnavutluk’un Mat kasabasında doğdu. Devşirme olarak saraya alındı. Enderun’da tahsilini tamamladıktan sonra, sipâhi olarak Beylerbeyi Musa Paşayla Mısır’a gitti. Önce Musa Paşanın, sonra da...

  23 Kasım 2012 0 516
 • Osmanlı Devletinin Budin eyaletindeki son valisi ve meşhur Budin kahramanı. Asıl adı Abdurrahman’dır. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. Yeniçerilikten yetişti. Yüksek zekası ve kabiliyeti ile 1668 yılında Yeniçeri ağası...

  26 Mart 2012 0 562
 • İstiklal Marşının şairi Mehmet Akif Ersoy 20 Aralık 1873’te İstanbul’da doğdu. Fatih Medresesi müderrislerinden İpekli Arnavut Tahir Efendi’nin oğludur. Bir medrese hocası olan babası doğumuna ebced hesabıyla tarih düşerek ona...

  09 Şubat 2012 0 1,424
 • 1868 yılında açılan İstanbul Darülfünununun (İstanbul Üniversitesinin Üniversitesinin) ilk Emini (Rektörü) Arnavut asıllı Hoca Hasan TAHSİN. Güney Arnavutluk’ta Yanya ilinin Çamlık bölgesinde Filat ilçesinin Ninat köyünde 7 Nisan 1811...

  09 Şubat 2012 0 748