Arnavutça sayılar
  • Sayılar – Numrat 1 – Një (nyı) 2 – Dy (dü) 3 – Tre (tre) 4 – Katër (katır) 5 – Pesë (pes) etmeyin : ) 6 – Gjashtë...

    09 Şubat 2012 1 4,369
  • Modern Arnavut alfabesi, Latin alfabesinden uyarlanmıştır ve  36 harften oluşur. a A , b B , c C , ç Ç , d D , dh Dh , e...

    09 Şubat 2012 6 13,132