Davud Paşa
  • Sultan İkinci Bâyezîd devri sadrâzamlarından. Arnavut asıllı devşirme olup, Müslüman olduktan sonra kâbiliyetli görüldüğünden Enderûn’a alınıp yetiştirildi. Fâtih Sultan Mehmed Han devrinde Anadolu Beylerbeyliği hizmetinde bulundu. 1472’de Karaman vâlisi...

    23 Kasım 2012 0 556
ANA SPONSOR
Online Arnavut Böreği Sipariş

ARNAVUTCOM ŞARKILAR