TARİH 18 Yazı Mevcut
 • Arnavutların folklorik değerlerinden olan yemek kültürü ile eğlence anlayışı, halkın mizacına dair yorumlar sunarken milli kimliğini ve sosyal hayatını da açıklamaktadır. Arnavutluk’un yemek kültürüne özgü nitelikler kalıvaltının anlatıldığı satırlarda  süt,...

  21 Kasım 2017 3 2,492
 • Arnavut halkının karakteristik unsurları; fiziksel yapısı ve psikolojik özellikleri eserlerde yer alan bir diğer husustur. Arnavut halkının kendine has özelliklerinden yola çıkan yazarlar, psikolojik ve sosyolojik çıkarımlarda bulunarak coğrafya ile insan arasında...

  20 Kasım 2017 4 4,937
 • Arnavutların kültürel değerlerini en açık bir şekilde ortaya koyan unsurlar, halkın gündelik yaşamını süsleyen ve milli benliğini oluşturan gelenek ve göreneklerdir. Adetleri oldukça geniş ve köklü olan Arnavutların kültürel değerleri eserlerde...

  20 Kasım 2017 3 2,625
 • Hatırat türündeki eserler, dönemin ruhunu bizzat yansıtması sebebiyle tarihi bir vesika özelliği arz etmektedir. Bu sebeple hatıralarda yazarının öznel bakışıyla derin tarihsel bilgiler bulmak mümkündür. Ele alınan Arnavutluk hatıraları, 1900’lü yıllardan 1950’lere...

  19 Kasım 2017 3 3,235
 • Arnavutluk ve Arnavutlarla ilgili geçmişte yazılan kitaplarda Arnavutların kılık kıyafeti konusunda da ilginç detaylar barındırıyor. Eski Zamanlarda Arnavutların Kıyafet ve Giyim Kuşamları Arnavut halkının giyim kuşamı ülkenin kültürel yapısının...

  19 Kasım 2017 4 2,604
 • Anı türündeki eserler; yazarının duygu ve düşünceleri çerçevesinde gerçek olayları kişisel bir bakış açısıyla anlatması ve tarihsel nitelik taşıması sebebiyle oldukça önemlidir. Arnavutların bağımsızlık hareketlerinden Arnavutluk Devleti’nin kurulmasına kadar geçen süreç içerisinde anı türünde pek...

  18 Nisan 2017 0 2,631