Arnavutça Sayılar

Arnavutça SayılarSayılar – Numrat

1 – Një (nyı)
2 – Dy (dü)
3 – Tre (tre)
4 – Katër (katır)
5 – Pesë (pes) etmeyin : )
6 – Gjashtë (caşt)
7 – Shtatë (ştat)
8 – Tetë (tet)
9 – Nëntë (nınt)
10 – Dhjetë (dhyet)
11 – Njëmbëdhjetë (nyımbıdhyet)
12 – Dymbëdhjetë (dümbıdhyet)
13 – Trembëdhjetë (trembıdhyet)

bu şekilde 20’ye kadar devam eder…

20 – Njëzet (nyızet)
21 – Njëzetenjë (nyızetenyı)
22 – Njëzetedy (nyızetedü)
23 – Njëzetetre (nyızetetre)

bu şekilde 30’a kadar devam eder…

40 – Dyzet veya Katërdhjetë (düzet veya katırdhyet)
41 – Dyzetenjë veya Katërdhjetenjë (düzetenyı veya katırdhyetenyı)
42 – Dyzetedy veya Katërdhjetedy (düzetedü veya katırdhyetedü)
43 – Dyzetetre veya Katërdhjetetre (düzetetre veya katırdhyetetre)

bu şekilde 50’ye kadar devam eder…

50 – Pesëdhjet (pesdhyet)
51 – Pesëdhjetenjë (pesdhyetenyı)
52 – Pesëdhjetedy (pesdhyetedü)
53 – Pesëdhjetetre (pesdhyetetre)

bu şekilde 60’a kadar devam eder…

60 – Gjashtëdhjet (caştıdhyet)
61 – Gjashtëdhjetenjë (caştıdhyetenyı)
62 – Gjashtëdhjetedy (caştıdhyetedü)
63 – Gashtëdhjetetre (caştıdhyetetre)

bu şekilde 70’e kadar devam eder…

70 – Shtatëdhjet (ştatıdhyet)
71 – Shtatëdhjetenjë (ştatıdhyetenyı)
72 – Shtatëdhjetedy (ştatıdhyetedü)
73 – Shtatëdhjetetre (ştatııdhyetetre)

bu şekide 80’e kadar devam eder…

80 – Tetëdhjet (tetıdhyet)
81 – Tetëdhjetenjë (tetıdhyetenyı)
82 – Tetëdhjetedy (tetıdhyetedü)
83 – Tetëdhjetetre (tetıdhyetetre)

bu şekide 90’a kadar devam eder…

90 – Nëntëdhjet (nıntıdhyet)
91 – Nëntëdhjetenjë (nıntıdhyetenyı)
92 – Nëntëdhjetedy (nıntıdhyetedü)
93 – Nëntëdhjetetre (nıntıdhyetetre)

bu şekilde 100’e kadar devam eder…

100 – Njëqind (nyıçind)
200 – Dyqind (düçind)
300 – Treqind (treçind)

bu şekilde 1000’e kadar devam eder…

1000 – Njëmijë (nyımiy)
2000 – Dymijë (dümiy)
3000 – Tremijë (tremiy)

10.000 – Dhjetëqind (dhjetıçind)

100.000 – Njëqindmijë (njıçindmiy)

1.000.000 – Njëmilion (nyımilion)

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Türkiye'nin ilk Arnavut medyası

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  1. gastroekrem dedi ki:

    teşekkürler :)))))