Çamerya Arnavutları

Çamerya ArnavutlarıÇamerya ya da Yunanlıların deyişiyle Thesproita, İyon Denizi kıyılarından doğudaki İyonya dağlarına ve güneyde Preveze Körfezine kadar uzanan araziye verilen addır. Buradaki Arnavut nüfus ataları olarak kabul ettikleri İliryalılardan bu yana bu bölgenin yerlisidir. Arnavut topluluklar genelde Preveze Körfezine kadar uzanan sahil şeridinde yoğun bir biçimde yerleşmişlerdir. Diğer yandan önemli bir nüfus Kalamait nehrinin her iki yakasında kurulmuş kasaba ve köylerde yaşamaktadır. Bir kısım Arnavut ise daha tenha yerlerde ve dağlarda yaşamayı seçmiştir. Arazinin sarplığı buradaki Arnavutların topluluk bilincini kesintisiz olarak sürdürmesine izin vermiştir. Bu yüzden 1854-1877 dönemi boyunca Arnavutluk’un güneyine dayanan Yunanistan’ın megalo ideası için savaşan Yunan çetelerin taarruzu Arnavutların sert direnişiyle karşılaşmıştır. [105] Birinci Dünya Savaşından önce buradaki nüfusun yüzde 93’ünü Arnavutlar oluşturmaktayken, bu oran savaş ertesinde yüzde 50’ye inmiştir. Müslüman Arnavutların çoğu bölgeyi terketmek zorunda bırakılmış fakat Ortodoks nüfusa dokunulmamıştır. Bu yüzden pek çok Müslüman Arnavut’un Hıristiyanlığa geçtiği sanılmaktadır. Türkiye bu göçten payını almış ve yaklaşık 85.000 Arnavut bu ülkeye yerleşmiştir. Buralara ise Anadolu’dan gelen Yunanlılar yerleştirilmiştir.

İki savaş arasındaki dönemde buradaki Arnavutlar Yunan hükümetlerinin baskısı altında kalmışlardır. 1941’de Çamerya Arnavutları lideri Davut Hoca Yunan polisi tarafından öldürülmüştür. Bununla birlikte Arnavutlar daha büyük acıları İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşamışlardır. Yunanlı General Napoleon Zervas’ın başıbozuk kuvvetleri (EDES) burada gerçek bir kıyım gerçekleştirmişlerdir. İstatistiklere bakılırsa burada 27 Haziran 1944’te (Aziz Bartalemo Günü) başlayan Yunan saldırısı sonucunda sadece Paramiti kasabasında 1.400 kişi öldürülmüştür. 1994 Haziranından 1945 Martına kadar süren etnik temizlik harekatında ayrıca Gumenika, Margelik, Parga ve Filat kasabaları da Paramiti’nin kaderini paylaşmışlardır. Bu saldırılar sırasında 2.900 erkek, 214 kadın ve 96 çocuk öldürülmüştür. 745 kadına tecavüz edilmiş, 76 kadın kaçırılmıştır. 68 köy ve 5.800 ev yakılmıştır. Bu harekat sonunda 35.000 civarında Arnavut kuzeye Arnavutluk’a kaçmıştır. [106] İkinci dünya Savaşı sonrasında Çamerya meselesi Paris Barış Konferansının da gündemine girmiştir. Birleşmiş Milletler Uluslararası Araştırma Komisyonu hazırlamış olduğu raporunda 1944-1945 arasındaki katliamı ve sürmekte olan baskıları teyit etmiştir. Bu durum bugüne kadar tartışmaları süren 35.000 kaçak Arnavut ve onların çocuklarının Yunanistan’a dönüşlerini ve mallarını değerlendirilmelerine izin verilmesi ile ilgili probleme başlangıç teşkil etmiştir. Bugün yaklaşık 150.000 Çamerya Arnavutunun Arnavutluk sınırları içinde yaşadığı tahmin edilmektedir. Arnavut milliyetçilerin oldukça abartılı, milyonlara varan nüfus iddialarına rağmen, tahminen Yunanistan’da 100.000 Çamerya Arnavutu yaşamaktadır ve bu rakam ihmal edilemeyecek kadar yüksektir.[107]

Bugün Arnavutluk’ta yaşamlarını sürdürmekte olan Çamerya Arnavutları ya da onların çocukları Yunan iç savaşı sırasında Yunanistan’dan kaçmak zorunda olan Makedonlar ve çocuklarıyla aynı sorunu paylaşmaktadırlar. Yunan idaresi ‘Arnavut işbirlikçilerin’ ne kendilerinin ne de çocuklarının Yunanistan’a sokulacağını ilan etmiştir. 1970’lerde Yunan asıllı ‘işbirlikçilerin’ ülkeye dönmelerine kapılar ardına kadar açılırken, aynı haklardan Çamerya Arnavutları, tıpkı Makedonlar gibi yararlanamamıştır. Yunan sınırları içinde bulunan Çamerya Arnavutları ise tıpkı Makedonlar ve Türkler gibi bir ‘yok’ azınlıktır. Kalabalık nüfuslarına rağmen buradaki azınlığa kendi dillerinde eğitim imkanı sunulması bir yana, Yunanlı yetkililer Arnavut dilinin kullanılmasını her alanda yasaklamışlar ve sadece evlerde konuşulmaya mahkum etmişlerdir. Arnavutluk’un zayıflığı ve uluslararası kamuoyunun bilgisiz kalması bu konu üzerinde Yunanlıların tavrının değişmeden kalmasının ardındaki en büyük sebeptir.

Çamerya’da ki Eski Arnavut Kasaba ve Köy İsimleri

Arnavutça / Yunanca ( hellen )
Filat / Filiátai
Spatar / Trikórifon
Gualbak/Galbaq / Ella
Vrisela / Vrisélla
Biçal
Sollopi
Piadhul (Pijadhul) / Pigadhoúlia
Dolan / Yeroplátanos
Smertë / Smértos
Lops
Koskë
Sqefar
Sklavi / Áyios Arsénios
Muzhakë
Gurrëz
Gumenicë / Igoumenitsa
Grikohor/Grykohor / Graikokhórion
Globoçar
Sharat
Nënshat / Nounesátion
Arvenicë / Aryirótopos
Vola / Sıvota
Koriqian
Dramësi / Dhrámesi
Bedelen / Bendélenion
Rreizanj / Áyios Yeóryios
Shulash/Shulasi
Kuç / Polinérion
Murto / Sıvota
Shenmerizë
Varfanj / Parapótamos
Pllotare / Platariá
Salicë / Lákka
Nistë(Gropës) / Faskomiliá
Skopionë/Skopjon / Skorpióna
Vrohonë/Vrahonë / Vrakhonás
Vreshtë / Vrésta
Reçat
Dhermicë
Koriqë
Vratilla
Peshtan / Krióvrisi
Kushavicë
Margëlliç(Vrastola) / Margarition
Vrastonë / Palaiókastron
Arpicë/Arpikë / Pérdhika
Luarat (Ligorat) / Katavóthra
Mazrek (Mazarek) / Mazarakiá
Kurtez (Kurtësi) / Mesovounion
Pargë / Párga
Smokovinë/Smikovinë / Kartérion
Paramithia / Paramithiá
Dragum/Dhrahum / Zervokhórion
Karbunar / Karvounárion
Gardhiq / Gardhiki
Njihor(Nihuar) / Neokhórion
Mininë
Nikiolicaj
Skupicë / Áyios Yeóryios
Kajcani
Grikë/Grykë / Grika
Picar / Aëtós
Mallun /  Maloúnion
Revan / Raveni
Theojefirë
Qeramicë / Keramitsa
Rajhut
Nojbaher
Petrovicë / Petrovitsa
Fanaromen / Faneroméni
Kastrizë / Kastri
Ledhizë / Ladhokhórion
Agjia / Aiyá
Rrapezë / Rápion
Morfat / Mórfion
Spatharat Spatharaioi
Hajkë / Khóika
Kanallaq / Kanalláki
Sidhër / Sideri
Finiq / Foiniki
Sajadhë / Sayiádhas
Camaudë
Fotir / Kerasokhórion
Ahuret / Áyios Nikólaos
Babur / Varvoúrion
Glusta-Lia Gloústa
Pleshavicë Plaísion
Dushk
Veliat
Gardhitë
Nikolicë / Nikolítsion
Pituljetë
Shëndelli
Kastri / Kastríon
Koqino-Lithar
Ajdonat
Jeromer
Reshadijë
Luros/Luras Louros

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Türkiye'nin ilk Arnavut medyası

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  1. Çamerya Arnavutları Çamerya Arnavutları için yorumda bulun

    Çamerya Arnavutları için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Çamerya Arnavutları için ilk yorumu yapabilirsin.