Kemankeş Arnavut Ali Paşa

Kemankeş Arnavut Ali PaşaIV. Murat saltanatının devlet idaresinin annesi Kösem Sultan’ın elinde olduğu ilk dönemlerinde 30 Ağustos 1623-3 Nisan 1624 tarihleri arasında yedi ay dört gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır.

Enderundan yetişmiş ve sonra vezirlikle saraydan çıkarak Bağdat ve Diyarbakır valiliklerinde bulunmuş mâzulen İstanbul’a gelip divanda dördüncü vezir iken 1032 Zilkade 1623 Eylül’de Mere Hüseyin Paşa’nın yerine sadrâzam olmuştur. Bunun sadareti zamanında Sultan Mustafa ikinci defa hal olunarak IV. Murat hükümdar olduğu için Ali Paşa’nın bağımsızlığı artmıştı; kendisi vakarlı ve iş bilir bir hükümet başkanıydı. Halil ve Gürcü Mehmet Paşa gibi kendisine rakip vezirleri   haps ve nefi ve katlettirmek istemesi  şeyhülislâm Yahya Efendi hakkında Pâdişâha:
-“Mere Hüseyin Paşa ile müttefik olup sizin cülusunuzu istemiyordu”; diyerek şeyhülislâmın azline muvaffak olması, aleyhtarlarının ittifak ederek kendisinin azl ve katline vesile verdi. O dönemlerde tabiki güçlü olanlar diğerlerini saf dışı bırakıyordu.  Sadaretinin yedinci ayında bir gün saraya davet olunarak katledilmiştir.(14 Cemziyelâhır 1033  – 3 Nisan 1624)

Mezarı Divanyolu’nda Eski Ali Paşa camii kabristanındadır

Bu Yazı İçin Ne Düşünüyorsun?

Türkiye'nin ilk Arnavut medyası

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

  1. Kemankeş Arnavut Ali Paşa Kemankeş Arnavut Ali Paşa için yorumda bulun

    Kemankeş Arnavut Ali Paşa için henüz bir yorumda bulunulmamış! Hemen üst alanda bulunan formu kullanarak Kemankeş Arnavut Ali Paşa için ilk yorumu yapabilirsin.